Vạn Tra Triều Hoàng

Vạn Tra Triều Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 万渣朝凰
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thiên Băng Team I’m Your Hope
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/01/2022
Tổng lượt xem: 176.8K
Thể loại:

Vạn Tra Triều Hoàng là bộ truyện tranh vẽ về nữ chính là Tô Lục Hạ kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ! Bên cạnh chị là bạn đồng hành Thử Thử, là một hệ thống tồn tại dưới dạng một con chuột trúc. Tô Lục Hạ xuyên không qua các tiểu thế giới khác nhau, từ cổ đại đến hiện đại, sang cả Hàn Quốc rồi xuyên vào trong game. Trong truyện còn đề cập đến rất nhiều điều bí ẩn như một nhân vật X xuất hiện đi xuất hiện lại một cảnh nhưng chưa làm rõ và cũng chưa thấy kết cục của nhân vật ấy, tò mò rồi chứ gì? Rồi còn khắc họa sự đau khổ của đám tra nam tiện nữ, nhưng mà đã xấu xa rồi bị quật mới hối lỗi thì chị đây cũng không care đâu nha. Với nội dung siêu hấp dẫn, tính cách nữ chính oách khỏi phải bàn, Tô Lục Hạ đã làm đảo điên bao chị em độc giả. Còn chần chờ gì nữa mà không vào xem?
Trích dẫn những câu diss của nữ chính và hệ thống. Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ”. Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có đâu nha.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:05 29/09/2022.
Chương
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 207 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 206 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 205 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 204 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 203 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 202 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 201 31
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 200 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 199 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 198 28
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 197 28
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 196 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 195 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 194 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 193 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 192 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 191 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 190 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 189 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 188 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 187 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 186 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 185 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 184 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 183 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 182 12
Ảnh 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 180 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 179 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 178 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 177 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 176 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 175 30
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 174 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 173 26
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 172 28
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 171 28
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 170 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 169 24
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 168 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 167 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 166 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 165 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 164 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 163 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 162 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 161 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 160 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 159 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 158 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 157 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 156 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 155 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 154 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 153 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 152 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 151 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 150 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 149 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 148 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 147 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 146 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 145 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 144 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 143 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 142 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 141 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 140 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 139 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 138 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 137 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 136 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 135 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 134 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 133 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 132 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 131 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 130 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 129 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 128 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 127 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 126 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 125 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 124 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 123 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 122 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 121 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 120 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 119 30
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 118 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 117 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 116 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 115 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 114 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 113 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 112 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 111 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 110 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 109 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 108 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 107 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 106 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 105 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 104 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 103 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 102 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 101 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 100 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 99 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 98 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 97 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 96 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 95 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 94 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 93 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 92 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 91 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 90 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 89 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 88 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 87 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 86 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 85 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 84 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 83 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 82 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 81 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 80 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 79 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 78 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 77 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 76 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 75 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 74 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 73 26
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 72 26
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 71 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 70 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 69 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 68 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 67 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 66 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 65 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 64 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 63 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 62 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 61 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 60 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 59 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 58 16
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 57 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 56 17
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 55 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 54 27
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 53 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 52 24
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 51 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 50 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 49 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 48 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 47 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 46 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 45 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 44 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 43 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 42 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 41 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 40 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 39 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 38 24
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 37 24
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 36 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 35 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 34 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 33 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 32 19
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 31 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 30 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 29 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 28 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 27 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 26 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 25 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 24 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 23 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 22 24
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 21 23
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 20 21
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 19 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 18 25
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 17 25
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 16 25
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 15 22
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 14 24
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 13 26
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 12 25
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 11 26
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 10 27
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 9 28
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 8 28
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 7 30
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 6 32
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 5 35
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 4 33
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 3 34
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2 31
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1 32
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 0 33

Truyện liên quan