Vạn Tra Triều Hoàng

Vạn Tra Triều Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 万渣朝凰
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thiên Băng Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/01/2022
Tổng lượt xem: 66K
Thể loại:

Vạn Tra Triều Hoàng là bộ truyện tranh vẽ về nữ chính là Tô Lục Hạ kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ! Bên cạnh chị là bạn đồng hành Thử Thử, là một hệ thống tồn tại dưới dạng một con chuột trúc. Tô Lục Hạ xuyên không qua các tiểu thế giới khác nhau, từ cổ đại đến hiện đại, sang cả Hàn Quốc rồi xuyên vào trong game. Trong truyện còn đề cập đến rất nhiều điều bí ẩn như một nhân vật X xuất hiện đi xuất hiện lại một cảnh nhưng chưa làm rõ và cũng chưa thấy kết cục của nhân vật ấy, tò mò rồi chứ gì? Rồi còn khắc họa sự đau khổ của đám tra nam tiện nữ, nhưng mà đã xấu xa rồi bị quật mới hối lỗi thì chị đây cũng không care đâu nha. Với nội dung siêu hấp dẫn, tính cách nữ chính oách khỏi phải bàn, Tô Lục Hạ đã làm đảo điên bao chị em độc giả. Còn chần chờ gì nữa mà không vào xem?
Trích dẫn những câu diss của nữ chính và hệ thống. Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ”. Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có đâu nha.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:26 15/05/2022.
Chương
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 187 4
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 186 6
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 185 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 184 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 183 2
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 182 5
Ảnh 6
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 180 6
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 179 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 178 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 177 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 176 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 175 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 174 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 173 18
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 172 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 171 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 170 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 169 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 168 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 167 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 166 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 165 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 164 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 163 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 162 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 161 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 160 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 159 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 158 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 157 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 156 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 155 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 154 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 153 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 152 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 151 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 150 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 149 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 148 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 147 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 146 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 145 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 144 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 143 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 142 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 141 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 140 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 139 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 138 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 137 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 136 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 135 6
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 134 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 133 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 132 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 131 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 130 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 129 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 128 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 127 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 126 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 125 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 124 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 123 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 122 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 121 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 120 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 119 20
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 118 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 117 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 116 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 115 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 114 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 113 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 112 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 111 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 110 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 109 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 108 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 107 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 106 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 105 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 104 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 103 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 102 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 101 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 100 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 99 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 98 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 97 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 96 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 95 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 94 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 93 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 92 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 91 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 90 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 89 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 88 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 87 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 86 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 85 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 84 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 83 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 82 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 81 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 80 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 79 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 78 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 77 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 76 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 75 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 74 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 73 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 72 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 71 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 70 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 69 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 68 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 67 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 66 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 65 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 64 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 63 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 62 7
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 61 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 60 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 59 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 58 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 57 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 56 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 55 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 54 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 53 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 52 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 51 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 50 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 49 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 48 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 47 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 46 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 45 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 44 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 43 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 42 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 41 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 40 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 39 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 38 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 37 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 36 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 35 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 34 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 33 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 32 8
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 31 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 30 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 29 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 28 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 27 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 26 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 25 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 24 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 23 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 22 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 21 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 20 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 19 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 18 10
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 17 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 16 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 15 9
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 14 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 13 12
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 12 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 11 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 10 11
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 9 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 8 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 7 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 6 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 5 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 4 13
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 3 15
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1 14
Ảnh Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 0 14

Truyện liên quan