Tôi sẽ không thích cậu đâu!

Tôi sẽ không thích cậu đâu!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: LINE FRIENDS+蛋堡(主笔)
Minh họa: bless(编剧)
Nhóm dịch: Nguyệt Thiên Comics
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 119
Thể loại:

Đang cập nhật thể loại

[Cao Miểu Miểu và người bạn qua mạng của cô ấy đã liên lạc hơn một năm. Cuối cùng cũng gặp nhau. Thế nhưng cùng trên mạng ôn nhu hiền hoà tính cách hoàn toàn trái ngược, đối mặt lãnh đạm lạnh lùng, Bồ Húc vốn dĩ muốn tránh xa, nhưng lại bị xếp vào cùng một tổ công việc, dần dần, hai nguiời hiểu rõ nhau hơn và tâm tư hai người giấu kín trong lòng dần được mở ra … / Sắp có]