Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi

Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: My Bad Boyfriend
Tác giả: Đang cập nhật
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Xóm Ngôn Lù
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/11/2021
Tổng lượt xem: 18.2K
Thể loại:

Điều gì sẽ xảy ra khi đột nhiên một ngày, tên đầu gấu đáng sợ nhất trường nói muốn hẹn hò với bạn? Yujeong phải đấu tranh như thế nào sau cái ngày tồi tệ nhất trong đời cô để sống xót đây. Truyện hiện tại đã hoàn, nhưng vì bên mình đang gắng theo trans bên anh trước đã, Và khi đã đến tụi mình sẽ qua bên hàn nhé. Truyện mang một phóng cách hiện đại, dễ thương, đánh đấm của tụi yang lake, nhưng cốt truyện rất hay đặt biệt là sự hài hước từ các nhân vật mang đến cho chúng ta, truyện này rất hay, các bạn nam cũng có thể đọc chúng theo một cách khác quan. Vì truyện này hay lắmmmm, tả không hết. Théo khía khách quan thì nữ9 khá là… ấp úng trong truyện tình yêu, và kể cả anh nam9 nựa. Thích nhau nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài.Anh nam8 nhiều anh đẹp trai cực, Tae Eun đẹp trai lắm nhaaaa~~! truyện sẽ khống làm các bạn thất vọng.
Truyện được cập nhật sớm tại fanpage chúng tớ. Mọi thông tin liên hãy vào facebook fanpage chúng tớ. Sẽ có người liên hệ cho các bạn nhanh nhất có thể về tụi mình nhé! Vì chỉ có 2 người làm nên có thể ra chậm hơn so với lịch dự kiến và cũng có thể đăng chậm nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này về phía bên của tụi mình, mong mọi người ủng hộ tụi mình nhiều hơn..!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:30 18/01/2022.
Chương
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 74 · 3
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 73 · 1
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 72 · 1
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 71 · 1
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 70 · 2
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 69 · 3
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 68 · 3
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 67 · 2
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 66 · 2
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 65 · 1
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 64 · 1
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 63 · 3
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 62 · 2
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 61 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 60 2
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 59 2
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 58 2
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 57 2
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 56 3
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 55 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 54 6
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 53 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 52 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 51 6
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 50 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 49 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 48 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 47 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 46 3
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 45 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 44 6
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 43 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 42 8
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 41 6
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 40 10
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 39 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 38 7
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 37 8
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 36 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 35 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 34 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 33 3
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 32 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 31 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 30 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 29 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 28 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 27 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 26 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 25 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 24 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 23 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 22 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 21 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 20 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 19 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 18 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 17 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 16 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 15 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 14 6
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 13 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 12 7
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 11 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 10 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 9 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 8 4
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 7 6
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 6 5
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 5 8
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 4 7
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 3 7
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 2 8
Ảnh Thằng Bạn Trai Tồi Tệ Của Tôi – Chap 1 7

Truyện liên quan