Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: I’m Your Hope
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 16.5K
Thể loại:

(Ngự tỷ lạnh lùng & tú nữ hoạt bát) Đoàn Vi Oanh xuyên vào một tú nữ đang tiến cung để thực hiện nhiệm vụ cung đấu, mục tiêu là trở thành người đứng đầu hậu cung. Nhưng cô lại chẳng hề có hứng thú với vị hôn quân trong truyền thuyết kia, chỉ cần quẹt thẻ nhiệm vụ bị lỗi là được rồi. Không ngờ vị nữ đế lạnh lùng cao quý kia lại nhìn trúng cô, từ đó hai người từng bước từng bước trầm luân…

Truyện liên quan