Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó

Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Where The Shooting Star Falls, Wait There
Tác giả: Man Mul Sang
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: OwenManga Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2022 MỚI
Tổng lượt xem: 1.2K
Thể loại:

Một thế giới thần tiên, nơi mà có những vị thần, có những phép thuật, huyền thoại và cả những cô phù thủy nhỏ cùng chú mèo của mình. Một câu chuyện mang hơi hướng cổ tích, nhưng lại đầy tính lãng mạn, câu chuyện về những ngôi sao băng…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:47 30/06/2022.
Chương
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó-Chap 20 1
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó-Chap 19 1
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó-Chap 18 2
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó-Chap 17 1
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó-Chap 16 2
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó – Chap 15 1
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó – Chap 14 2
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó – Chap 13 2
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó – Chap 12 2
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó – Chap 11 2
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó – Chap 10 2
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó-Chap 9 1
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó-Chap 8 1
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó-Chap 7 1
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó- Chap 6 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh Nơi Ngôi Sao Băng Rơi Xuống, Hãy Đợi Ở Đó – Chap 1 4
Ảnh 4

Truyện liên quan