Nếu Không Vâng Lời Công Tước

Nếu Không Vâng Lời Công Tước

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 공작의 말씀을 거역하면
Tác giả: Đang cập nhật
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Bông-er
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/03/2022
Tổng lượt xem: 195.1K
Thể loại:

Cuộc hôn nhân thứ ba của Lillie, do cha cô ép buộc.
Đối phương là một công tước còn được gọi là quái vật vì anh ta là một kẻ cuồng chiến, nhưng điều đó không quan trọng.
Ngay từ đầu, tình cảm của Lillie đã không quan trọng.

Tuy nhiên, trái ngược với những lời đồn đại, công tước là một người tốt bụng và chu đáo.
Cuộc hôn nhân của Lillie hóa ra còn hơn cả mong đợi.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:51 28/09/2022.
Chương
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 33 9
Ảnh Season 2 Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 32 14
Ảnh Season 2 Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 31 8
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 30 – End SS1 15
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 29 13
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 28 13
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 27 15
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 26 16
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 25 17
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 24 17
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 23 14
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 22 17
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 21 20
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 20 22
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 19 15
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 18 20
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 17 21
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 16 19
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 15 17
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 14 14
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 13 18
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 12 16
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 11 17
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 10 20
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 9 23
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 8 25
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 7 21
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 6 24
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 5 29
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 4 32
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 3 32
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 2 30
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap 1 35
Ảnh Nếu Không Vâng Lời Công Tước – Chap Prologue 39

Truyện liên quan