Lee Sagye Chắc Chắn Là Người Bình Thường

Lee Sagye Chắc Chắn Là Người Bình Thường

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Một Cuộc Sống Bình Thường Nhất, Thế Giới Khác Bình Thường Nhất
Tác giả: Chogori
Minh họa: Chogori
Nhóm dịch: Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/08/2022
Tổng lượt xem: 79
Thể loại:

Nghe tên truyện kì kì thế thui nhưng mà dễ thương lắm, có đoạn còn hài hài nữa.

Nội dung:
Một thế giới của những người siêu tài năng, những người muốn trở nên bình thường, nhưng không bao giờ bình thường, Còn tồi tệ hơn khi tôi phá bỏ bức tường của người hàng xóm của tôi … người có một câu chuyện của riêng mình …! Khi còn nhỏ tôi không thích là người bình thường, tôi mong muốn có một sức mạnh đặc biệt để không bị so sánh các anh chị của mình. Vào môn ngày khi tôi đang thực hiện điều ước của mình thì bỗng gặp một người từ trên cây thần ban cho tôi một “Siêu Sức Mạnh”. Tuy nhiên, những sức mạnh đặc biệt này lại bộc lộ bản thân vào những thời điểm ngẫu nhiên như vậy … Tôi thường gây ra tai hại cho thế giới này. “Tôi không muốn có sức mạnh! Hãy trả lợi cuộc sống bình thường cho tôi!”