Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ

Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 샬롯에게는 다섯 명의 제자가 있다, Charlotte Has Five Disciples
Tác giả: Yong Yong
Minh họa: Yong Yong
Nhóm dịch: Bông-er
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/03/2022
Tổng lượt xem: 74.4K
Thể loại:

Giới thiệu – Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ

Bản chất của pháp thuật bắt nguồn từ trong tâm trí của người thực hiện, và nó đáp ứng trọn vẹn những gì trái tim của người đó hằng mong muốn… Đó hệt như một đức tin của Đại pháp sư Charlotte Eleanor. Charlotte đã giải cứu thế giới khỏi tai họa và lập ra cho mình một nhóm gồm 5 đồ đệ – những người sẽ tiếp bước cô.

Vì quá bộn bề lo lắng cho an nguy của nhân loại.. Đã hơn 100 tuổi xuân rồi mà cô vẫn chưa nếm trải được cảm giác yêu đương là như thế nào. Người tính không bằng trời tính, sau pháp trận cuối cùng, những tưởng cô sẽ thăng thiên, ấy vậy mà cô lại hóa thành một cô nhóc bé con!! Với sự giúp đỡ của Đại công tước Louister, cô mang một thân phận mới: Aria Lisen ~~ Liệu Aria sẽ tìm được tình iu đích thực của mình không đây? Cô vẫn sẽ giữ bí mật về cái danh tính mới này với những đồ đệ chứ?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:59 27/04/2022.
Chương
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 127.5 17
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 127 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 126 8
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 125 7
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 124 8
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 123 6
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 122 5
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 121 6
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 120 5
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 119 8
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 118 7
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 117 5
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 116 4
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 115 8
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 114 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 113 9
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 112 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 111 10
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 110 6
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 109 6
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 108 16
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 107 8
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 106 5
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 105 5
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 104 7
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 103 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 102 8
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 101 4
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 100 6
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 99 4
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 98 5
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 97 6
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 96 9
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 95 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 94 9
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 93 6
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 92 5
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 91 8
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 90 9
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 89.5 8
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 89 10
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 88 6
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 87 5
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 86 9
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 85 7
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 84 7
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 83 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 82 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 81 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 80 18
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 79 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 78 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 77 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 76 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 75 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 74 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 73 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 72 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 71 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 70 15
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 69 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 68 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 67 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 66 15
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 65 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 64 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 63 15
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 62 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 61 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 60 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 59 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 58 16
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 57 16
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 56 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 55 15
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 54 15
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 53 15
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 52 10
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 51 16
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 50 15
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 49 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 48 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 47 19
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 46 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 45 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 44 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 43 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 42 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 41 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 40 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 39 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 38 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 37 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 36 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 35 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 34 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 33 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 32 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 31 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 30 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 29 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 28 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 27 10
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 26 10
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 25 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 24 10
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 23 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 22 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 21 12
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 20 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 19 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 18 16
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 17 15
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 16 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 15 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 14 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 13 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 12 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 11 10
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 10 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 9 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 8 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 7 10
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 6 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 5 14
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 4 11
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 3 16
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 2 13
Ảnh Charlotte Và Ngũ Đại Đồ Đệ – Chap 1 14

Truyện liên quan