Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi

Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 남편을 내편으로 만드는 방법, How To Win My Husband Over
Tác giả: Đang cập nhật
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Bông-er I’m Your Hope
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/06/2022 MỚI
Tổng lượt xem: 15.2K
Thể loại:

Tôi thế mà lại trở thành Rudbeckia – một nữ phụ độc ác bị chính tay người chồng của mình trong tiểu thuyết giết chết.

Người cha chết tiệt của thế giới này lại tìm kiếm đối tượng kết hôn sắp đặt của tôi. Vấn đề là đối phương lại chính là người chồng sẽ giết chết tôi!

Trước tiên thì phải tìm đường sống thôi.

Tôi sẽ vừa tỏ ra vô hại nhất mọi người phương bắc, cũng vừa bảo vệ người em gái của người chồng đó, rồi giả vờ rơi vào lưới tình với anh ấy thì liệu mạng sống tôi có được tha không nhỉ?

“Em đã phải lòng ngài mất rồi!”

Vậy nên làm ơn hãy cho em được sống!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:57 28/06/2022.
Chương
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 50 12
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 49 9
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 48 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 47 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 46 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 45 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 44 7
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 43 7
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 42 5
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 41 5
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 40 5
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 39 5
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 38 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 37 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 36 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 35 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 34 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 33 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 32 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 31 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 30 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 29 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 28 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 27 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 26 6
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 25 7
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 24 7
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 23 7
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 22 7
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 21 7
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 20 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 19 9
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 18 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 17 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 16 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 15 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 14 8
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 13 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 12 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 11 12
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 10 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 9 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 8 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 7 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 6 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 5 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 4 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 3 10
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 2 9
Ảnh Cách Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi – Chap 1 8

Truyện liên quan