Nhiều Gold Nhất

Danh sách các thành viên sở hữu nhiều Gold nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar1

  Mian Cấp 1

  184.850 Gold1

 • Avatar3

  mint3012 Cấp 3

  114.550 Gold2

 • Avatar2

  hatran0917 Cấp 2

  85.300 Gold3

 • Avatar3

  VIP Badge Roxana Cấp 3

  84.600 Gold4

 • Avatar2

  VIP Badge Thảo meomeo Cấp 2

  83.850 Gold5

 • Avatar1

  VIP Badge Nguyễn Mai Linh Cấp 1

  83.800 Gold6

 • Avatar1

  VIP Badge meocoi Cấp 1

  82.950 Gold7

 • Avatar5

  VIP Badge Alex Huynh Cấp 5

  58.950 Gold8

 • Avatar15

  Lan Tràn Cấp 15

  54.100 Gold9

 • Avatar19

  Ghnopuenuy Cấp 19

  50.600 Gold10

 • Avatar1

  Meomeo Cấp 1

  50.000 Gold11

 • Avatar1

  meilinn Cấp 1

  50.000 Gold12

 • Avatar13

  Trần Trần Cấp 13

  48.550 Gold13

 • Avatar1

  VIP Badge Gan2212 Cấp 1

  47.800 Gold14

 • Avatar1

  VIP Badge vannvongg Cấp 1

  40.000 Gold15

 • Avatar1

  VIP Badge ThachC Cấp 1

  40.000 Gold16

 • Avatar1

  Huyền Trân Cấp 1

  39.300 Gold17

 • Avatar20

  Chaeng Chaeng Cấp 20

  38.800 Gold18

 • Avatar10

  ThanhKoo Cấp 10

  38.600 Gold19

 • Avatar5

  VIP Badge Ann Cấp 5

  35.050 Gold20

 • Avatar1

  VIP Badge Wukonginyourarea Cấp 1

  35.000 Gold21

 • Avatar1

  HanaFuu Cấp 1

  35.000 Gold22

 • Avatar1

  Yến như Cấp 1

  35.000 Gold23

 • Avatar1

  VIP Badge Roxanne Cấp 1

  34.950 Gold24

 • Avatar1

  VIP Badge Như Quỳnh Cấp 1

  34.800 Gold25

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  33.000 Gold26

 • Avatar7

  hgquydhk Cấp 7

  31.950 Gold27

 • Avatar6

  Lilie Cấp 6

  30.400 Gold28

 • Avatar1

  phuonglai Cấp 1

  30.000 Gold29

 • Avatar9

  PinkN Cấp 9

  29.100 Gold30

 • Avatar5

  meoCiao Cấp 5

  28.620 Gold31

 • Avatar14

  Mẻ Mộng Mer Cấp 14

  28.500 Gold32

 • Avatar1

  Nguyen Nhu Cấp 1

  25.000 Gold33

 • Avatar1

  VIP Badge Ann Cấp 1

  25.000 Gold34

 • Avatar1

  VIP Badge Pp Cấp 1

  23.650 Gold35

 • Avatar3

  Ngân ngân Cấp 3

  23.540 Gold36

 • Avatar1

  Huế Hương Cấp 1

  23.500 Gold37

 • Avatar2

  Heocon Cấp 2

  23.500 Gold38

 • Avatar8

  sunflower Cấp 8

  23.400 Gold39

 • Avatar26

  Destiny Cấp 26

  22.900 Gold40

 • Avatar3

  nyunyu Cấp 3

  22.890 Gold41

 • Avatar6

  ChaniTrang Cấp 6

  22.800 Gold42

 • Avatar3

  Inumaki Toge Cấp 3

  22.750 Gold43

 • Avatar20

  Hoidayneee Cấp 20

  22.750 Gold44

 • Avatar2

  Vân Quỳnh Cấp 2

  22.680 Gold45

 • Avatar6

  Night Star Cấp 6

  22.400 Gold46

 • Avatar3

  _sunnie_25 Cấp 3

  22.400 Gold47

 • Avatar3

  Cá metruyen^^ Cấp 3

  22.300 Gold48

 • Avatar19

  Cấp 19

  22.300 Gold49

 • Avatar2

  thanthanh Cấp 2

  22.200 Gold50

 • Avatar2

  VIP Badge Konipi Cấp 2

  22.050 Gold51

 • Avatar14

  Lilganith Alaine Cấp 14

  21.900 Gold52

 • Avatar6

  Tsubami Sayori Cấp 6

  21.700 Gold53

 • Avatar1

  Lê Thị Huệ Cấp 1

  21.550 Gold54

 • Avatar4

  Havi Cấp 4

  21.500 Gold55

 • Avatar5

  meouu Cấp 5

  21.470 Gold56

 • Avatar4

  siinpark Cấp 4

  21.290 Gold57

 • Avatar5

  Nano Cấp 5

  21.050 Gold58

 • Avatar1

  Nhan Ngưng Kỳ Cấp 1

  21.000 Gold59

 • Avatar6

  TieuMaoKhiet Cấp 6

  20.990 Gold60