Nhiều Gold Nhất

Danh sách các thành viên sở hữu nhiều Gold nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar1

  Mian Cấp 1

  184.850 Gold1

 • Avatar2

  mint3012 Cấp 2

  105.750 Gold2

 • Avatar1

  VIP Badge meocoi Cấp 1

  93.950 Gold3

 • Avatar2

  hatran0917 Cấp 2

  85.300 Gold4

 • Avatar1

  Pp Cấp 1

  68.650 Gold5

 • Avatar1

  VIP Badge Ann Cấp 1

  55.000 Gold6

 • Avatar3

  VIP Badge Roxana Cấp 3

  39.600 Gold7

 • Avatar1

  ThachC Cấp 1

  35.000 Gold8

 • Avatar1

  Yến như Cấp 1

  35.000 Gold9

 • Avatar3

  VIP Badge Ann Cấp 3

  34.250 Gold10

 • Avatar1

  VIP Badge thoanco Cấp 1

  32.850 Gold11

 • Avatar10

  Trần Trần Cấp 10

  31.600 Gold12

 • Avatar1

  VIP Badge phuonglai Cấp 1

  30.000 Gold13

 • Avatar12

  Ghnopuenuy Cấp 12

  29.850 Gold14

 • Avatar10

  Lan Tràn Cấp 10

  29.650 Gold15

 • Avatar1

  HannaNiel Cấp 1

  29.000 Gold16

 • Avatar18

  Hắc Bạch Cấp 18

  28.700 Gold17

 • Avatar8

  PinkN Cấp 8

  25.900 Gold18

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  25.200 Gold19

 • Avatar1

  VIP Badge nhuungocx Cấp 1

  25.000 Gold20

 • Avatar1

  VIP Badge Linh linh Cấp 1

  24.500 Gold21

 • Avatar2

  VIP Badge Alex Huynh Cấp 2

  23.550 Gold22

 • Avatar20

  Hoidayneee Cấp 20

  22.750 Gold23

 • Avatar7

  ThanhKoo Cấp 7

  21.800 Gold24

 • Avatar3

  nyunyu Cấp 3

  21.490 Gold25

 • Avatar18

  Ha Ram Cấp 18

  21.000 Gold26

 • Avatar6

  Lilie Cấp 6

  20.000 Gold27

 • Avatar1

  Lyn Vati Cấp 1

  19.800 Gold28

 • Avatar1

  VIP Badge Dnttien Cấp 1

  19.450 Gold29

 • Avatar13

  Lilganith Alaine Cấp 13

  19.300 Gold30

 • Avatar5

  meoCiao Cấp 5

  18.770 Gold31

 • Avatar12

  Mẻ Mộng Mer Cấp 12

  16.900 Gold32

 • Avatar6

  Ngoc Anh Cấp 6

  16.450 Gold33

 • Avatar4

  Chouzzzzz Cấp 4

  15.600 Gold34

 • Avatar4

  siinpark Cấp 4

  15.590 Gold35

 • Avatar3

  VIP Badge TieuMaoKhiet Cấp 3

  15.350 Gold36

 • Avatar1

  VIP Badge yyknjjkn Cấp 1

  15.000 Gold37

 • Avatar1

  VIP Badge shin95 Cấp 1

  15.000 Gold38

 • Avatar1

  VIP Badge Huyền Trân Cấp 1

  15.000 Gold39

 • Avatar6

  sunflower Cấp 6

  14.400 Gold40

 • Avatar3

  Ngân ngân Cấp 3

  14.240 Gold41

 • Avatar2

  Heocon Cấp 2

  14.200 Gold42

 • Avatar1

  Vân Quỳnh Cấp 1

  13.780 Gold43

 • Avatar6

  Minhtu Cấp 6

  13.500 Gold44

 • Avatar1

  Huế Hương Cấp 1

  13.500 Gold45

 • Avatar3

  Inumaki Toge Cấp 3

  13.350 Gold46

 • Avatar2

  Cá mê truyện^^ Cấp 2

  13.300 Gold47

 • Avatar2

  _sunnie_25 Cấp 2

  13.000 Gold48

 • Avatar2

  Sara Willer Cấp 2

  12.950 Gold49

 • Avatar4

  ChaniTrang Cấp 4

  12.950 Gold50

 • Avatar4

  Nano Cấp 4

  12.900 Gold51

 • Avatar5

  Trần Nghi Kylie Cấp 5

  12.700 Gold52

 • Avatar1

  Nhan Ngưng Kỳ Cấp 1

  12.600 Gold53

 • Avatar1

  xunubeophi Cấp 1

  12.500 Gold54

 • Avatar1

  thanthanh Cấp 1

  12.500 Gold55

 • Avatar3

  Hana Cấp 3

  12.500 Gold56

 • Avatar2

  Benacute Cấp 2

  12.350 Gold57

 • Avatar5

  Rin Cấp 5

  12.350 Gold58

 • Avatar3

  Thaonhan2006 Cấp 3

  12.300 Gold59

 • Avatar3

  Minh Luận Cấp 3

  12.050 Gold60