Loading...

Nhiều Gold Nhất

Danh sách các thành viên sở hữu nhiều Gold nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar4

  VIP Badge Lina Iriko Cấp 4

  47.200 Gold1

 • Avatar1

  VIP Badge Kare Cấp 1

  35.000 Gold2

 • Avatar1

  VIP Badge Roxana Cấp 1

  34.450 Gold3

 • Avatar2

  Benacute Cấp 2

  21.000 Gold4

 • Avatar3

  nyunyu Cấp 3

  12.990 Gold5

 • Avatar1

  Anthea Cấp 1

  8.500 Gold6

 • Avatar3

  VIP Badge meoCiao Cấp 3

  7.690 Gold7

 • Avatar7

  Lilganith Alaine Cấp 7

  5.300 Gold8

 • Avatar9

  Linh Phươnq Cấp 9

  5.250 Gold9

 • Avatar1

  VIP Badge Lariana Cấp 1

  5.100 Gold10

 • Avatar1

  VIP Badge yyknjjkn Cấp 1

  5.000 Gold11

 • Avatar4

  Trần Trần Cấp 4

  5.000 Gold12

 • Avatar1

  VIP Badge meocoi Cấp 1

  5.000 Gold13

 • Avatar1

  VIP Badge Catherine Cấp 1

  4.850 Gold14

 • Avatar7

  Medii Cấp 7

  4.550 Gold15

 • Avatar4

  katisuna Cấp 4

  4.400 Gold16

 • Avatar3

  Emilyan Cấp 3

  4.200 Gold17

 • Avatar5

  Hana Cấp 5

  4.150 Gold18

 • Avatar1

  VIP Badge Mascaraa Cấp 1

  4.150 Gold19

 • Avatar4

  Trần Nghi Kylie Cấp 4

  4.000 Gold20

 • Avatar3

  sunnyday91 Cấp 3

  3.850 Gold21

 • Avatar3

  sunflower Cấp 3

  3.800 Gold22

 • Avatar4

  Ghnopuenuy Cấp 4

  3.700 Gold23

 • Avatar4

  Banhcuon Cấp 4

  3.550 Gold24

 • Avatar3

  siinpark Cấp 3

  3.290 Gold25

 • Avatar3

  hamdani Cấp 3

  3.200 Gold26

 • Avatar3

  37,2°C Cấp 3

  3.200 Gold27

 • Avatar3

  XiaoWan Cấp 3

  3.190 Gold28

 • Avatar3

  peachhh Cấp 3

  3.150 Gold29

 • Avatar3

  Rin Cấp 3

  3.050 Gold30

 • Avatar2

  luungocthuyduong Cấp 2

  2.800 Gold31

 • Avatar3

  Natalie Cấp 3

  2.800 Gold32

 • Avatar2

  Danghongphuc Cấp 2

  2.800 Gold33

 • Avatar4

  LinhLinhh Cấp 4

  2.650 Gold34

 • Avatar2

  Thaonhan2006 Cấp 2

  2.600 Gold35

 • Avatar1

  xunubeophi Cấp 1

  2.500 Gold36

 • Avatar1

  Heocon Cấp 1

  2.500 Gold37

 • Avatar4

  Sasa Cấp 4

  2.450 Gold38

 • Avatar3

  Lan Tràn Cấp 3

  2.400 Gold39

 • Avatar1

  Vân Quỳnh Cấp 1

  2.400 Gold40

 • Avatar2

  Huyền Dạ Cấp 2

  2.400 Gold41

 • Avatar2

  bi Cấp 2

  2.290 Gold42

 • Avatar1

  DuongTran Cấp 1

  2.200 Gold43

 • Avatar2

  Ngân ngân Cấp 2

  2.190 Gold44

 • Avatar4

  Rỳ Tun Ckan Cấp 4

  2.100 Gold45

 • Avatar4

  Hoidayneee Cấp 4

  2.100 Gold46

 • Avatar1

  ngọcc Cấp 1

  2.050 Gold47

 • Avatar2

  Vivian Lee Cấp 2

  2.050 Gold48

 • Avatar1

  Hana Cấp 1

  2.050 Gold49

 • Avatar2

  Lo Cấp 2

  2.050 Gold50

 • Avatar1

  Huế Hương Cấp 1

  2.000 Gold51

 • Avatar1

  Sara Willer Cấp 1

  2.000 Gold52

 • Avatar1

  _sunnie_25 Cấp 1

  2.000 Gold53

 • Avatar2

  Hai Yean Cấp 2

  2.000 Gold54

 • Avatar1

  meouu Cấp 1

  1.990 Gold55

 • Avatar1

  Lanvu45 Cấp 1

  1.990 Gold56

 • Avatar1

  sói con Cấp 1

  1.950 Gold57

 • Avatar1

  Watermelon Cấp 1

  1.950 Gold58

 • Avatar2

  hantulinh Cấp 2

  1.900 Gold59

 • Avatar1

  Ká zui zẻ Cấp 1

  1.900 Gold60

Đóng
Đóng
Đóng
Đóng