Chăm Điểm Danh

Danh sách các thành viên chăm điểm danh nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar4

  VIP Badge XiaoWan Cấp 4

  202 ngày liên tiếp 1

 • Avatar4

  siinpark Cấp 4

  200 ngày liên tiếp 2

 • Avatar2

  Heocon Cấp 2

  200 ngày liên tiếp 3

 • Avatar3

  Ngân ngân Cấp 3

  197 ngày liên tiếp 4

 • Avatar10

  Trần Trần Cấp 10

  194 ngày liên tiếp 5

 • Avatar1

  Nguyễn Thúy Cấp 1

  187 ngày liên tiếp 6

 • Avatar2

  Cá mê truyện^^ Cấp 2

  187 ngày liên tiếp 7

 • Avatar5

  Night Star Cấp 5

  185 ngày liên tiếp 8

 • Avatar3

  Inumaki Toge Cấp 3

  182 ngày liên tiếp 9

 • Avatar4

  Chouzzzzz Cấp 4

  181 ngày liên tiếp 10

 • Avatar3

  Minh Thư Cấp 3

  180 ngày liên tiếp 11

 • Avatar1

  Lê Thị Huệ Cấp 1

  180 ngày liên tiếp 12

 • Avatar1

  thanthanh Cấp 1

  176 ngày liên tiếp 13

 • Avatar3

  Mireal Cấp 3

  166 ngày liên tiếp 14

 • Avatar5

  Phương Thảo Cấp 5

  161 ngày liên tiếp 15

 • Avatar3

  Jessi600 Cấp 3

  161 ngày liên tiếp 16

 • Avatar10

  Lan Tràn Cấp 10

  160 ngày liên tiếp 17

 • Avatar4

  Rainsound Cấp 4

  157 ngày liên tiếp 18

 • Avatar1

  Mayale Cấp 1

  152 ngày liên tiếp 19

 • Avatar2

  Jing Jing Cấp 2

  151 ngày liên tiếp 20

 • Avatar6

  Lilie Cấp 6

  143 ngày liên tiếp 21

 • Avatar1

  tuongan Cấp 1

  140 ngày liên tiếp 22

 • Avatar5

  Duy Ninh Hạ Cấp 5

  133 ngày liên tiếp 23

 • Avatar1

  Huế Hương Cấp 1

  125 ngày liên tiếp 24

 • Avatar3

  Y_en Cấp 3

  125 ngày liên tiếp 25

 • Avatar4

  fuong đáng iu Cấp 4

  123 ngày liên tiếp 26

 • Avatar3

  Tlinhlinh Cấp 3

  123 ngày liên tiếp 27

 • Avatar3

  Yuki Haruno Cấp 3

  123 ngày liên tiếp 28

 • Avatar1

  mul-chan Cấp 1

  117 ngày liên tiếp 29

 • Avatar1

  Hồ diễm Cấp 1

  117 ngày liên tiếp 30

 • Avatar1

  Vân Quỳnh Cấp 1

  113 ngày liên tiếp 31

 • Avatar3

  Thùy Mỵ Cấp 3

  113 ngày liên tiếp 32

 • Avatar2

  DuongTran Cấp 2

  112 ngày liên tiếp 33

 • Avatar1

  Nhan Ngưng Kỳ Cấp 1

  112 ngày liên tiếp 34

 • Avatar3

  Hana Cấp 3

  111 ngày liên tiếp 35

 • Avatar2

  Thu Uyên Cấp 2

  110 ngày liên tiếp 36

 • Avatar6

  Qtrangg Cấp 6

  109 ngày liên tiếp 37

 • Avatar1

  Lana Cấp 1

  107 ngày liên tiếp 38

 • Avatar1

  Cupcaké Cấp 1

  107 ngày liên tiếp 39

 • Avatar3

  Umê truyện tranh Cấp 3

  103 ngày liên tiếp 40

 • Avatar3

  VIP Badge Ann Cấp 3

  102 ngày liên tiếp 41

 • Avatar6

  VIP Badge Lina Iriko Cấp 6

  99 ngày liên tiếp 42

 • Avatar2

  Orchidaceace Cấp 2

  99 ngày liên tiếp 43

 • Avatar1

  love boys 2D Cấp 1

  97 ngày liên tiếp 44

 • Avatar2

  Yulyyyy Cấp 2

  96 ngày liên tiếp 45

 • Avatar4

  ChaniTrang Cấp 4

  94 ngày liên tiếp 46

 • Avatar12

  Mẻ Mộng Mer Cấp 12

  93 ngày liên tiếp 47

 • Avatar4

  samsamibii Cấp 4

  90 ngày liên tiếp 48

 • Avatar1

  xunubeophi Cấp 1

  89 ngày liên tiếp 49

 • Avatar7

  ThanhKoo Cấp 7

  89 ngày liên tiếp 50

 • Avatar5

  Giazii Cấp 5

  88 ngày liên tiếp 51

 • Avatar3

  nyunyu Cấp 3

  87 ngày liên tiếp 52

 • Avatar1

  Bạch Lộ Cấp 1

  86 ngày liên tiếp 53

 • Avatar2

  Cô.Bé.Nhọ.Nhem Cấp 2

  85 ngày liên tiếp 54

 • Avatar1

  hap_vlqt Cấp 1

  83 ngày liên tiếp 55

 • Avatar3

  Sakura Cấp 3

  83 ngày liên tiếp 56

 • Avatar1

  kimngan1993 Cấp 1

  79 ngày liên tiếp 57

 • Avatar3

  Hoa Bằng Lăng Cấp 3

  77 ngày liên tiếp 58

 • Avatar1

  Xxx Cấp 1

  76 ngày liên tiếp 59

 • Avatar1

  seikalee Cấp 1

  73 ngày liên tiếp 60