Bình Luận Nhiều Nhất

Danh sách các thành viên bình luận nhiều nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar20

  Hoidayneee Cấp 20

  5.217 1

 • Avatar18

  Ha Ram Cấp 18

  4.620 2

 • Avatar17

  Linh Phươnq Cấp 17

  4.431 3

 • Avatar13

  Lilganith Alaine Cấp 13

  3.166 4

 • Avatar12

  Ghnopuenuy Cấp 12

  2.842 5

 • Avatar12

  Crean Cấp 12

  2.813 6

 • Avatar11

  Gacha Là Chân Ái Cấp 11

  2.507 7

 • Avatar18

  Hắc Bạch Cấp 18

  2.350 8

 • Avatar10

  Trần Trần Cấp 10

  2.348 9

 • Avatar10

  Phamhan Cấp 10

  2.199 10

 • Avatar10

  YURI Cấp 10

  2.057 11

 • Avatar10

  Lan Tràn Cấp 10

  1.960 12

 • Avatar8

  bạch_nguyệt_hoa Cấp 8

  1.823 13

 • Avatar8

  PinkN Cấp 8

  1.574 14

 • Avatar8

  Selina Cấp 8

  1.547 15

 • Avatar7

  Hana Cấp 7

  1.514 16

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  1.314 17

 • Avatar12

  Mẻ Mộng Mer Cấp 12

  1.268 18

 • Avatar6

  sunflower Cấp 6

  1.209 19

 • Avatar6

  Ngôi sao nhỏ xinh Cấp 6

  1.117 20

 • Avatar6

  Lilie Cấp 6

  1.081 21

 • Avatar7

  katisuna Cấp 7

  1.048 22

 • Avatar6

  Ngoc Anh Cấp 6

  1.012 23

 • Avatar7

  ThanhKoo Cấp 7

  1.010 24

 • Avatar5

  Night Star Cấp 5

  920 25

 • Avatar5

  Abcxyz Cấp 5

  777 26

 • Avatar5

  qa Cấp 5

  776 27

 • Avatar5

  Klean Cấp 5

  763 28

 • Avatar5

  huyennguyen Cấp 5

  733 29

 • Avatar6

  Epiphyllum Cấp 6

  729 30

 • Avatar5

  Tiểu Lục Tử Cấp 5

  729 31

 • Avatar5

  Bạch Cẩn Mai Cấp 5

  722 32

 • Avatar5

  ImpH Cấp 5

  720 33

 • Avatar4

  Chouzzzzz Cấp 4

  656 34

 • Avatar4

  samsamibii Cấp 4

  646 35

 • Avatar4

  quynka Cấp 4

  637 36

 • Avatar5

  Giazii Cấp 5

  632 37

 • Avatar4

  hgquydhk Cấp 4

  579 38

 • Avatar5

  Hạ Như Ân Cấp 5

  575 39

 • Avatar4

  Julie Cấp 4

  559 40

 • Avatar4

  Juana Cấp 4

  542 41

 • Avatar4

  lê hấp đường phèn Cấp 4

  538 42

 • Avatar5

  Trần Nghi Kylie Cấp 5

  537 43

 • Avatar4

  Con Dịt Cấp 4

  531 44

 • Avatar4

  ume2D>< Cấp 4

  509 45

 • Avatar4

  Ney Hoàng Cấp 4

  504 46

 • Avatar3

  Yurian Cấp 3

  467 47

 • Avatar4

  siinpark Cấp 4

  444 48

 • Avatar4

  Hira von Cấp 4

  437 49

 • Avatar5

  sunnyday91 Cấp 5

  424 50

 • Avatar4

  Kata Cấp 4

  421 51

 • Avatar3

  Hanate Sakura Cấp 3

  418 52

 • Avatar4

  Banhcuon Cấp 4

  415 53

 • Avatar4

  Memememe Cấp 4

  410 54

 • Avatar3

  an0123456789 Cấp 3

  398 55

 • Avatar4

  fuong đáng iu Cấp 4

  395 56

 • Avatar4

  peachhh Cấp 4

  373 57

 • Avatar3

  kumoko-chan Cấp 3

  363 58

 • Avatar3

  Mireal Cấp 3

  361 59

 • Avatar3

  lena Cấp 3

  358 60