Bình Luận Nhiều Nhất

Danh sách các thành viên bình luận nhiều nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar26

  Destiny Cấp 26

  8.169 1

 • Avatar20

  Hoidayneee Cấp 20

  5.217 2

 • Avatar19

  Cấp 19

  4.949 3

 • Avatar19

  Ghnopuenuy Cấp 19

  4.723 4

 • Avatar17

  Linh Phươnq Cấp 17

  4.431 5

 • Avatar16

  GACHA LÀ CHÂN ÁI Cấp 16

  3.803 6

 • Avatar15

  Lan Tràn Cấp 15

  3.463 7

 • Avatar14

  Lilganith Alaine Cấp 14

  3.327 8

 • Avatar20

  Chaeng Chaeng Cấp 20

  3.134 9

 • Avatar13

  Trần Trần Cấp 13

  3.080 10

 • Avatar11

  Selbstliebe Cấp 11

  2.894 11

 • Avatar12

  Crean Cấp 12

  2.813 12

 • Avatar11

  bạch_nguyệt_hoa Cấp 11

  2.680 13

 • Avatar11

  anndyzo Cấp 11

  2.391 14

 • Avatar10

  Phamhan Cấp 10

  2.199 15

 • Avatar10

  YURI Cấp 10

  2.057 16

 • Avatar10

  ThanhKoo Cấp 10

  1.973 17

 • Avatar6

  Night Star Cấp 6

  1.912 18

 • Avatar9

  Nekko Aoki Cấp 9

  1.819 19

 • Avatar14

  Mẻ Mộng Mer Cấp 14

  1.804 20

 • Avatar9

  Tiểu Lục Tử Cấp 9

  1.795 21

 • Avatar9

  PinkN Cấp 9

  1.752 22

 • Avatar8

  sunflower Cấp 8

  1.749 23

 • Avatar7

  Hana Cấp 7

  1.514 24

 • Avatar7

  Myshtar Cấp 7

  1.495 25

 • Avatar7

  hgquydhk Cấp 7

  1.426 26

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  1.339 27

 • Avatar5

  Tuân Án Cấp 5

  1.336 28

 • Avatar7

  Haeru Cấp 7

  1.312 29

 • Avatar7

  Ngôi sao nhỏ xinh Cấp 7

  1.267 30

 • Avatar5

  Ốc Quế Sầu Riêng Cấp 5

  1.202 31

 • Avatar7

  Hmai Cấp 7

  1.179 32

 • Avatar6

  Lilie Cấp 6

  1.121 33

 • Avatar6

  Linh Phương Cấp 6

  1.106 34

 • Avatar5

  Yurian Viola Iaizamar👁 👄 👁 💍 🍰 🎂 🍫 Cấp 5

  1.101 35

 • Avatar6

  Ngoc Anh Cấp 6

  1.089 36

 • Avatar7

  katisuna Cấp 7

  1.076 37

 • Avatar6

  Loran Cấp 6

  1.059 38

 • Avatar7

  Okes Cấp 7

  1.057 39

 • Avatar6

  Kẹo Ngọt Cấp 6

  1.033 40

 • Avatar6

  Haitani brother Cấp 6

  991 41

 • Avatar5

  Cua Cấp 5

  884 42

 • Avatar5

  Kem Tươi Cấp 5

  877 43

 • Avatar5

  qa Cấp 5

  870 44

 • Avatar6

  Tsubami Sayori Cấp 6

  870 45

 • Avatar5

  Linhlinhstar Cấp 5

  859 46

 • Avatar5

  Lemonade Cấp 5

  831 47

 • Avatar5

  Klean Cấp 5

  825 48

 • Avatar5

  ৻a₺⇀™ Cấp 5

  819 49

 • Avatar6

  CecilliaAnderson Cấp 6

  786 50

 • Avatar5

  Juana Cấp 5

  783 51

 • Avatar5

  Abcxyz Cấp 5

  777 52

 • Avatar5

  Mai Anh 279 Cấp 5

  775 53

 • Avatar5

  *•.¸ 𝚂𝚑𝚞𝚞 𝙵𝚞𝚓𝚒𝚠𝚊𝚛𝚊 ¸.•* Cấp 5

  775 54

 • Avatar5

  SOS Cấp 5

  770 55

 • Avatar5

  nguyenngosongthu Cấp 5

  756 56

 • Avatar7

  Epiphyllum Cấp 7

  749 57

 • Avatar5

  ume2D>< Cấp 5

  744 58

 • Avatar5

  Bạch Cẩn Mai Cấp 5

  735 59

 • Avatar5

  huyennguyen Cấp 5

  733 60