Loading...

Bình Luận Nhiều Nhất

Danh sách các thành viên bình luận nhiều nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar9

  Linh Phươnq Cấp 9

  1.771 1

 • Avatar7

  Lilganith Alaine Cấp 7

  1.344 2

 • Avatar7

  Medii Cấp 7

  1.298 3

 • Avatar6

  YURI Cấp 6

  1.089 4

 • Avatar5

  Hana Cấp 5

  931 5

 • Avatar4

  katisuna Cấp 4

  608 6

 • Avatar4

  Bạch Cẩn Mai Cấp 4

  545 7

 • Avatar4

  Hoidayneee Cấp 4

  536 8

 • Avatar4

  Ghnopuenuy Cấp 4

  525 9

 • Avatar4

  Trần Trần Cấp 4

  446 10

 • Avatar3

  lena Cấp 3

  359 11

 • Avatar3

  sunflower Cấp 3

  325 12

 • Avatar4

  Banhcuon Cấp 4

  322 13

 • Avatar3

  peachhh Cấp 3

  304 14

 • Avatar3

  Emilyan Cấp 3

  282 15

 • Avatar3

  hamdani Cấp 3

  280 16

 • Avatar3

  Julie Cấp 3

  261 17

 • Avatar4

  Sasa Cấp 4

  259 18

 • Avatar3

  siinpark Cấp 3

  257 19

 • Avatar3

  Lan Tràn Cấp 3

  244 20

 • Avatar4

  Trần Nghi Kylie Cấp 4

  239 21

 • Avatar3

  Hạ Như Ân Cấp 3

  229 22

 • Avatar3

  37,2°C Cấp 3

  207 23

 • Avatar4

  Doria Cấp 4

  203 24

 • Avatar4

  VIP Badge Lina Iriko Cấp 4

  185 25

 • Avatar2

  Kata Cấp 2

  173 26

 • Avatar2

  Phương Uyên Cấp 2

  161 27

 • Avatar2

  Vivian Lee Cấp 2

  141 28

 • Avatar2

  Night Star Cấp 2

  140 29

 • Avatar2

  [Moon]Selena Cấp 2

  139 30

 • Avatar3

  KẹoBéo Cấp 3

  138 31

 • Avatar2

  Minh Luận Cấp 2

  133 32

 • Avatar2

  Aming Cấp 2

  129 33

 • Avatar2

  Isana Cấp 2

  123 34

 • Avatar2

  Thaonhan2006 Cấp 2

  115 35

 • Avatar2

  linh Cấp 2

  94 36

 • Avatar4

  Rỳ Tun Ckan Cấp 4

  87 37

 • Avatar3

  sunnyday91 Cấp 3

  85 38

 • Avatar2

  Cinder’s Tea Time Team Cấp 2

  84 39

 • Avatar3

  Ahyhy_nee Cấp 3

  83 40

 • Avatar2

  Le Gia Bao Cấp 2

  81 41

 • Avatar2

  Nariel Yuko Cấp 2

  81 42

 • Avatar2

  Lo Cấp 2

  77 43

 • Avatar2

  zeroone Cấp 2

  77 44

 • Avatar1

  Ká zui zẻ Cấp 1

  75 45

 • Avatar1

  lê hấp đường phèn Cấp 1

  74 46

 • Avatar3

  VIP Badge meoCiao Cấp 3

  74 47

 • Avatar2

  Ngoc Anh Cấp 2

  73 48

 • Avatar1

  Sara Willer Cấp 1

  63 49

 • Avatar1

  TAURA Cấp 1

  63 50

 • Avatar2

  VIP Badge Player Team Cấp 2

  61 51

 • Avatar2

  Lia Cấp 2

  59 52

 • Avatar3

  PinkN Cấp 3

  58 53

 • Avatar1

  CiCi_jp Cấp 1

  56 54

 • Avatar1

  Calantha Cấp 1

  53 55

 • Avatar1

  Havi Cấp 1

  52 56

 • Avatar1

  Yuki Cấp 1

  50 57

 • Avatar3

  BiBi BonBon Cấp 3

  49 58

 • Avatar1

  Thảo Vy (Vivian) Cấp 1

  43 59

 • Avatar1

  u mê otp ko lối thoát:3 Cấp 1

  42 60

Đóng
Đóng
Đóng
Đóng